מוגנות

תכניות לליווי, הנחייה, הכשרה מקצועית ופרטנית למוסדות חינוך והקניית כלים לצוותים חינוכיים ולתלמידים
ליצירת מרחב בטוח ומוגן מפגיעות מיניות

אל הנפש

הכוונה, תמיכה וסבסוד עלויות טיפול רגשי לילדים ובני נוער בעלי קשיים רגשיים הלומדים במסגרות חינוך רגילות, או במסגרות לנוער בסיכון

סביבה בטוחה

מודל התערבות במוסדות לימוד חרדיים ודתיים ברחבי הארץ, במטרה ליצור סביבה בטוחה ומוגנת מפגיעות עבור התלמידים