מוגנות

תכניות לליווי, הנחייה, הכשרה מקצועית ופרטנית למוסדות חינוך והקניית כלים לצוותים חינוכיים ולתלמידים
ליצירת מרחב בטוח ומוגן מפגיעות מיניות

אל הנפש

הקניית ידע וכלים לצוותי המוסד החינוכי באוכלוסייה החרדית והדתית ומתן טיפולים רגשיים לתלמידים במוסד במטרה ליצור סביבה תומכת טיפול

סביבה בטוחה

מודל התערבות במוסדות לימוד חרדיים ודתיים ברחבי הארץ, במטרה ליצור סביבה בטוחה ומוגנת מפגיעות עבור התלמידים

שיתוף ב twitter
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email