לוגו על רקע שקוף (2)

General Background

כמיליון צעירים בני 18-25 חיים כיום בישראל וכ-20% מהם הינם צעירים בסיכון. אוכלוסייה זו מאופיינת בחסר של משאבים חומריים, עורף משפחתי חלש, נעדר או פוגעני, חסר במודל חיובי לחיקוי, קושי בביסוס קשרים בינאישיים מיטביים, חוסר בחיבור לרגשותיהם, הערכה עצמית נמוכה וקושי במימוש זכויותיהם. לרוב הורים צעירים המצויים במצבי סיכון, יינשאו לבני זוג במצב דומה, ותתקיים העברה בין דורית של המצוקה והקושי לדור הבא.

Target Population

Young parents at-risk, ages 18-35, with children ages 0-3, who are in their first pregnancy.

Vision and goals

To have positive influence on young parents who are at risk, during the young parenting stage which is the critical period of human development

Share