לוגו מרחבים (1)

רקע כללי

נערות חרדיות בעלות רקע משפחתי מורכב, עם קשיים רגשיים או לימודיים שאינם מטופלים, עלולות להידרדר ולהגיע לנשירה מהמסגרת. התערבות בשלב מוקדם, עשויה לעצור את ההידרדרות ולמנוע נשירה והגעה למצבי סיכון.

קהל יעד

נערות חרדיות בכיתות ט'-יב' הלומדות בתיכונים חרדיים ונמצאות בסיכון לנשירה גלויה או סמויה.

חזון ויעדים

העצמת תלמידות תיכון הנמצאות בסיכון לנשירה ונקיטת פעולות שיבטיחו תמיכה מלאה מהמשפחה, מבית הספר ומהקהילה, ושיאפשרו להן לסיים את לימודיהן בהצלחה ולהשתלב באופן נורמטיבי בקהילה.

מטרות ויעדים
  1. שינוי הגישה בקרב צוותי החינוך בתיכונים, לגישה פרו-אקטיבית, מגייסת, מכילה וטיפולית כלפי נערות בסיכון.
  2. העצמה ונתינת כלים לצוות החינוכי לחיזוק יכולתן של נערות בסיכון.
  3. הנחית הורים כדי לעודד תמיכה והכלה כלפי הנערות.

 

תהליך העבודה

איתור התלמידות
האיתור מתבצע לקראת סוף כיתה ט', באמצעות מיפוי כיתתי ייחודי, שפותח לצורך התכנית. כלי המיפוי בוחן היבטים שונים של תפקוד התלמידה והרקע המשפחתי שלה, המסייעים באבחון מצבה של כל תלמידה. תוצאות המיפוי מתורגמות לציון משוקלל המשקף את רמת הסיכון, ומצביע על המידה בה התלמידה זקוקה לתכנית.

בניית תכנית אישית
בניית תכנית טיפול אישית לכל תלמידה, הממליצה על מתן התערבויות מתוך סל השירותים של התכנית: אבחון, טיפול רגשי, הדרכת הורים, סדנאות לכישורים חברתיים, סיוע לימודי וחוגי העשרה.

מיפוי חוזר
ביצוע מיפוי חוזר בסיום כל שנת לימודים, על ידי מחנכת הכיתה, ובניית תכנית חדשה לתלמידה על פי תוצאות המיפוי.

הנחייה וליווי לצוות החינוכי
צוות הסמינר מקבל ליווי מקצועי שוטף, שמעניק כלים לסייע לתלמידות להתגבר על האתגרים עמם הן מתמודדות.

 

ההישגים שלנו
  • כ-500 תלמידות, מ-5 תיכונים השתתפו עד עתה בתכנית
  • אחוז הנשירה של משתתפות התכנית עומד על פחות מ-1%
  • חל שיפור ניכר בהישגים הלימודיים של משתתפות התכנית
  • 86% מהתלמידות המשתתפות ניגשו למבחני הבגרות/ חוץ

 

מידע נוסף

בשל ההצלחה, מרחיבים את ההשפעה!

בעקבות הצלחות התכנית נחתם חוזה משותף בין המחוז החרדי ומשרד החינוך להפעלת הפרויקט ב-15 תיכונים בשנה הקרובה עם אפשרות להתרחבות 20 מוסדות בשנים הבאות.

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin