חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרויקטים

יוזמות לזמן מלחמה

פורסם באתר:

קול אחת טסט

פורסם באתר:

מסע לקשר

פורסם באתר:

עלומים

פורסם באתר:

קידום

פורסם באתר:

אל הנפש

פורסם באתר:

מרחבים

פורסם באתר:

Z-Skills

פורסם באתר:

קול אחת

פורסם באתר:

טען עוד

פרויקטים

קול אחת טסט

קידום משפחות חד הוריות לעצמאות כלכלית ולחיי רווחה וכבוד

מערכת גפ"ן

מסע לקשר

סדנאות להקניית כלים לבניה ולהתנהלות בריאה בקשר זוגי

מערכת גפ"ן

עלומים

קידום סביבה קהילתית ובית ספרית המעודדת שיח בריא בנושא מיניות בריאה ומוגנות

יוזמות חדשות

קידום

ראשי משפחות מאותגרים כלכלית ו/או תעסוקתית, המעוניינים להשיג יציבות בתחומים אלה. התכנית פונה גם להורים למשפחות עצמאיות (חד הוריות)

מערכת גפ"ן

אל הנפש

הקניית ידע וכלים לצוותי המוסד החינוכי באוכלוסייה החרדית והדתית ומתן טיפולים רגשיים לתלמידים במוסד במטרה ליצור סביבה תומכת טיפול

מערכת גפ"ן

מרחבים

מניעת נשירה של תלמידות תיכון חרדיות ממערכת החינוך ומהקהילה

השכלה ותעסוקה

Z-Skills

פיתוח כישורים ומיומנויות רכות לעולם העבודה העכשווי

קול אחת

קידום משפחות חד הוריות לעצמאות כלכלית ולחיי רווחה וכבוד

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו