פרויקטים

לפידות

פורסם באתר:

עלומים

פורסם באתר:

קידום

פורסם באתר:

אל הנפש

פורסם באתר:

מרחבים

פורסם באתר:

Z-Skills

פורסם באתר:

קול אחת

פורסם באתר:

סביבה בטוחה

פורסם באתר:

אורים

פורסם באתר:

טען עוד

פרויקטים

מערכת גפ"ן

לפידות

הקניית ידע וכלים לנשות מקצוע העובדות עם נערות וצעירות בסיכון, מתן מענים קבוצתיים ופרטניים לנערות ולצעירות בסיכון וקידום שירותים מתאימים עבורן

מערכת גפ"ן

עלומים

מודל התערבות במוסדות לימוד דתיים ברחבי הארץ, במטרה ליצור סביבה בטוחה ומוגנת מפגיעות עבור התלמידים

יוזמות חדשות

קידום

ראשי משפחות מאותגרים כלכלית ו/או תעסוקתית, המעוניינים להשיג יציבות בתחומים אלה. התכנית פונה גם להורים למשפחות עצמאיות (חד הוריות)

מערכת גפ"ן

אל הנפש

הקניית ידע וכלים לצוותי המוסד החינוכי באוכלוסייה החרדית והדתית ומתן טיפולים רגשיים לתלמידים במוסד במטרה ליצור סביבה תומכת טיפול

מערכת גפ"ן

מרחבים

איתור מוקדם והתערבות מניעתית בקרב נערות חרדיות הנמצאות במצבי סיכון באמצעות תכנית התערבות וטיפול מותאמת אישית

השכלה ותעסוקה

Z-Skills

הכשרה רב תחומית לפיתוח קריירה והכוון תעסוקתי המקנה ידע, כישורים, מיומנויות והרגלי חשיבה חדשניים המתאימים לדרישות התעסוקה בעידן החדש

קול אחת

סיוע למשפחות חד הוריות להגדיל את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות

יוזמות חדשות

סביבה בטוחה

מודל התערבות במוסדות לימוד חרדיים ברחבי הארץ, במטרה ליצור סביבה בטוחה ומוגנת מפגיעות עבור התלמידים

יוזמות חדשות

אורים

מודלים חדשניים להתערבות בקרב הורים צעירים המצויים במצב סיכון, במטרה ליצור סביבה הורית אופטימלית להתפתחות תקינה של ילדיהם

מרכז ידע

מה קורה?

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו