Kol_Achat_logo

רקע כללי

משפחות רבות בישראל עונות להגדרה: משפחה חד הורית. מספרן עולה על 130,000 ומהווה 12% מכלל המשפחות בארץ. בראש משפחה חד הורית עומדת,על פי רוב, אישה (88%). 83% מהנשים החד הוריות עובדות למחייתן ולפרנסת ילדיהן אך כרבע מהן נשארות במצב של עוני, חרף מאמציהן להתפרנס בכבוד. תכנית 'קול אחת' שמה לה למטרה לסייע למשפחות חד הוריות להיחלץ ממעגל העוני ולהגיע לחיי רווחה וכבוד.

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו