Kol_Achat_logo

רקע כללי

בארץ חיות כיום כ-120,000 משפחות חד-הוריות, 13% מכלל המשפחות בישראל, והמספר הזה עולה בכל שנה. בראש 90% מהמשפחות האלו עומדת אישה. 80% מהנשים החד-הוריות עובדות ולמרות זאת רבע מהן חיות בעוני. 'קול אחת' שמה לה למטרה לסייע למשפחות החד הוריות להגדיל את הכנסתן משכר וממיצוי זכויות, וכך לאפשר להן חיים של רווחה וכבוד.

קהל יעד

משפחות חד-הוריות

חזון ויעדים

חילוץ מעוני באמצעות הגדלת ההכנסה משכר ובאמצעות קידום מדיניות להסרת חסמים מבניים

קישורים שימושיים

הפרויקט פועל בארבעה מישורים:

 • קידום מדיניות להסרת חסמים בתחום התעסוקה ושירותים תומכי תעסוקה
 • הכשרות מקצועיות
 • ליווי וסיוע משפטי
 • מרכז ידע והנגשת זכויות באמצעות דף הפייסבוק 'יחידה ומובחרת' ובאמצעים נוספים

 • קידום ושינוי תכניות כך שיתאימו לצורכי המשפחות החד-הוריות ולמציאות חייהן
 • הצעות חוק בתחום התעסוקה
 • שינוי מדיניות עבור תכניות מטעם משרדי הממשלה המיועדות לחד-הוריות, כדי לאפשר לנשים ליהנות מתכניות אלו. לשם כך אנו פועלים בשני מישורים: שינוי הקריטריונים וקיצור המסמכים הביורוקרטיים

בשיתוף עם ITWorks  פיתחנו פיילוט שבמסגרתו מקבלות נשים חד הוריות קורסי הכשרה מקצועייים לעבודות שבהן השכר ההתחלתי הוא 6,500 ש"ח לפחות ושיש בהן אופק לקידום הן בתפקיד והן בשכר.
במסגרת ההכשרה הנשים מקבלות מעטפת תמיכה, סדנאות כישורים רכים וליווי, עד להשמה איכותית.
את הקורסים מקיימות חברות מקצועיות שבתום תהליך ההכשרה יקלטו במסגרתן חלק מהלומדות.
לעת עתה התקיימו קורסים לנשים חד-הוריות רבות, ועשרות נשים כבר השתלבו בעבודה בתחום ההכשרה, והגדילו את הכנסתן באופן משמעותי.
לבירור על אודות קורסים נוספים אפשר לפנות למירב: [email protected]

עבור מתן מענה במישור הייעוץ המשפטי, פיתחנו פיילוט בשיתוף המרכז לחינוך משפטי קליני של האוניברסיטה העברית. הפיילוט מעניק סיוע משפטי חינם לנשים שאינן עומדות בתנאים לקבלת הסיוע הממשלתי הקיים לעידוד התעסוקה.
התכנית מתמקדת בצמצום ממדי העוני בקרב נשים חד-הוריות באמצעות בחינה משפטית של זכויות חברתיות וכלכליות. ביניהן: מיצוי זכויות משפטי, הסרת חסמים ומגבלות והגדלת הנגישות לזכויות הן מבחינת הביורוקרטיה והן מבחינת המשפט.
כמו כן, התכנית פועלת לשינוי מדיניות, המבקש להתאים את התכניות ואת החקיקה למציאות חייהן ולצורכיהן של נשים חד-הוריות.

לבירור ולקבלת סיוע אפשר לפנות למייל: [email protected] או לדף הפייסבוק 'יחידה ומובחרת'.

במרכז הידע אנו מנגישים מידע הרלוונטי לנשים חד הוריות ואנשי מקצוע אודות הזכויות והשירותים הניתנים לנשים חד הוריות בתחום התעסוקה ובשירותים תומכי תעסוקה.
כמו כן, ניתן מענה לשאלות הנשים והפנייתן לקבלת מענה בתחומי מיצוי זכויות, הגשת בקשות לתכניות השונות ועוד.
המידע מועבר באמצעות דף הפייסבוק 'יחידה ומובחרת' ובאמצעים נוספים. כגון: הפצת ניוזלטר, שידורים חיים בנושאים שונים, פליירים ועוד.

דף 'יחידה ומובחרת' מהווה מרחב וירטואלי משותף שבו נשים חד-הוריות וארגונים העוסקים בתחום מתחברים, משתפים פעולה ומיידעים זה את זה אודות זכויות ושירותים קיימים. בנוסף תורם הדף לחשיפת ליקויים ובעיות, כגון: מכשולים בביורוקרטיה או בהגדרת הקריטריונים, אשר מעכבים מיצוי זכויות, ובכך מאפשר הדף את העלאת המודעות הממשלתית והפקידותית וכן הציבור הרחב לכשלים ולחסמים שנחשפים.

 • למעבר לדף הפייסבוק 'יחידה ומובחרת' לחצו כאן
 • לזכותון לנשים חד הוריות עובדות, לחצי כאן
 • למידע על מענים משפטיים לחד הוריות ללא עלות או בעלות סמלית לחצו כאן
 • לסיכום שידור חי בנושא דיני עבודה בתקופת הקורונה לחצו כאן

 

הרבה מידע? עושים לך סדר!
אחת לתקופה אנו מוציאים ניוזלטר בו מרוכז כל המידע הרלוונטי לתקופה במקום אחד. 

לחצי כאן לצפייה ניוזלטר 'כל הזכויות שמורות לך' – מרץ 2021

מעוניינת לקבל מידע מעודכן בנוגע לזכויות המגיעות לנשים חד הוריות ישירות למייל?
לחצי כאן להרשמה.

 

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin