Kol_Achat_logo

רקע כללי

משפחות רבות בישראל עונות להגדרה: משפחה עצמאית (חד הורית). מספרן עולה על 130,000 ומהווה 12% מכלל המשפחות בארץ. מרבית ההורים העצמאיים עובדים למחייתם ולפרנסת ילדיהם אך כרבע מהם נשארים במצב של עוני, חרף מאמציהם להתפרנס בכבוד. תכנית 'קול אחת' שמה לה למטרה לסייע למשפחות עצמאיות (חד הוריות) להיחלץ ממעגל העוני ולהגיע לחיי רווחה וכבוד באמצעות מתן ידע וכלים לרכישת עצמאות כלכלית.

קהל יעד

משפחות עצמאיות (חד-הוריות)

חזון ויעדים

סיוע למשפחות עצמאיות (חד-הוריות) לצאת ממעגל העוני, באמצעות הגדלת כושר ההשתכרות שלהן ומיצוי זכויותיהן, מתן הכשרות מקצועיות בתחומים נבחרים, קידום מדיניות והסרת חסמים מבניים.

קישורים שימושיים

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו