YT_DB_Flogos_0.1_00001 (1) (1)

רקע כללי

משפחות רבות בישראל עונות להגדרה: משפחה עצמאית (חד הורית). מספרן עולה על 130,000 ומהווה 12% מכלל המשפחות בארץ. מרבית ההורים העצמאיים עובדים למחייתם ולפרנסת ילדיהם אך כרבע מהם נשארים במצב של עוני, חרף מאמציהם להתפרנס בכבוד. תכנית 'קול אחת' שמה לה למטרה לסייע למשפחות עצמאיות (חד הוריות) להיחלץ ממעגל העוני ולהגיע לחיי רווחה וכבוד באמצעות מתן ידע וכלים לרכישת עצמאות כלכלית.

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו