הורות צעירה בסיכון

yt

רקע כללי

כמיליון צעירים בני 18-25 חיים כיום בישראל וכ-20% מהם הינם צעירים בסיכון. אוכלוסייה זו מאופיינת בחסר של משאבים חומריים, עורף משפחתי חלש, נעדר או פוגעני, חסר במודל חיובי לחיקוי, קושי בביסוס קשרים בינאישיים מיטביים, חוסר בחיבור לרגשותיהם, הערכה עצמית נמוכה וקושי במימוש זכויותיהם. לרוב הורים צעירים המצויים במצבי סיכון, יינשאו לבני זוג במצב דומה, ותתקיים העברה בין דורית של המצוקה והקושי לדור הבא.

קהל יעד

הורים צעירים המצויים במצבי סיכון בני 18-35 ולהם ילדים מגיל לידה עד 3 שנים, או שהנם במהלך הריון ראשון

חזון ויעדים

פיתוח מודלים חדשניים להתערבות בקרב הורים צעירים המצויים במצב סיכון עבור יצירת סביבה הורית אופטימלית להתפתחות תקינה של ילדיהם

מיזם זה הינו פרי של שותפות בין שלוש קרנות: קרן ידידות טורונטו, וקרנות הביטוח הלאומי – הקרן לילדים ונוער בסיכון והקרן למפעלים מיוחדים.
מטרת המיזם הנה פיתוח מודלים חדשניים להתערבות בקרב הורים צעירים המצויים במצבי סיכון. במסגרת המיזם יפעלו ברחבי הארץ 15 תכניות התערבות שונות המיועדות למגוון אוכלוסיות ובפריסה גאוגרפית רחבה.

מטרות המיזם
  • בנייה וחיזוק מסוגלות הורית בקרב הורים המצויים במצבי סיכון
  • יצירת סביבה הורית אופטימלית להתפתחות תקינה של ילדיהם
  • קידום התפתחות תקינה של הילדים ברמה הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית והפיזית

במסגרת המיזם מתקיים מחקר מלווה ובלתי תלוי אשר יחקור את מגוון ההתערבויות ויפיק בסיום התהליך
מסמך מסכם שילמד על איכות ההתערבויות השונות וישרטט את תמונת תהליך השינוי אותו חוו המשפחות
המשתתפות במיזם.

תכנית העבודה

בכל אחת מהתכניות המשתתפות במיזם מתקיימים תהליכי עבודה ייחודיים אשר מתבססים על
עקרונות הפעולה הבאים:

  • שילוב של טיפול במוקד הסיכון + מרכיבי ידע
  • התאמת תכנית ההתערבות לצרכים הספציפיים של כל משפחה
  • שילוב של מרכיב פרטני עם מרכיב קבוצתי
  • עידוד שיתופי פעולה בין שירותים ותכניות קיימות ברשות למשפחות

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin