תדריכי הפעלה

התורה המקצועית שלנו, המודלים ושיטות העבודה בתכניות השונות

תכנית ‘אל הנפש’: מדריך הפעלה למוסדות

מדריך למוסדות חינוך להטמעת מודל ייחודי ליצירת תשתית בית ספרית התומכת ומקדמת רווחה רגשית לתלמידים

תדריך מקצועי – תכנית התעסוקה לפריון גבוה של משפחות חד הוריות

מודל ייחודי, ישים ואפקטיבי להכשרה והשמה איכותית של הורים עצמאיים במקצועות מבוקשים ובעלי פריון גבוה

ספר מקצועי – תכנית ‘תעודה’

תאור מודל פרויקט 'תעודה' על כל חלקיו, כולל ההיבטים המתודיים הנדרשים בהוראה ובהדרכה לצוות החינוכי

תדריך הפעלה – תכנית ‘דף חדש’

מודל הפעלה מפורט לתכנית 'דף חדש' לשיקום תעסוקתי של יוצאות מקלט, כולל הגדרות תפקיד, מדידה וניהול ידע

תדריכי הפעלה

ספר מקצועי – תכנית ‘תעודה’

מטרת מסמך זה הנה למסד את הידע הרחב שנצבר במהלך שנות הפעלת פרויקט תעודה, ולהעלותו על הכתב לתועלת כל דורש. בחלקו הראשון הספר מתאר את

תדריכי הפעלה

תדריך הפעלה – תכנית ‘דף חדש’

מטרתו של מסמך זה להעביר את הידע שנרכש בקרב הצוות המקצועי והניהולי של תכנית ‘דף חדש’, במהלך 7 שנות פעילותה. התכנית פעלה במטרה לסייע לנשים

מרכז ידע

מה קורה?

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו