ASAP

ASAP logo updated2 (1)

רקע כללי

פגיעה מינית בשנות הילדות היא מאורע בעל השפעות ארוכות טווח. ילדים אשר עברו פגיעה או התעללות בילדותם, עלולים לשאת את השלכותיה הכואבות לאורך חייהם. למרבה הצער, פגיעות בילדים מתרחשות לעיתים קרובות ובכל הקהילות והמגזרים. קיים צורך בפעילות משמעותית בשני מישורים עיקריים: סיוע לנפגעים לצד פעילות מניעה של פגיעות נוספות בקהילה.

קהל יעד

צוותים חינוכיים במחנות קיץ לילדים ומבוגרים אשר נפגעו מינית לפני גיל 18

חזון ויעדים

קהילות יהודיות בארץ ובחו"ל יקבלו כלים ליצירת אקלים חינוכי בטוח ומוגן מפני פגיעות, ומבוגרים אשר נפגעו מינית בילדותם יקבלו טיפול נפשי הולם שיאפשר להם לנהל שגרה עצמאית וחיים תקינים.

תחומי עניין

פרויקטים נוספים

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו