TORONTO_FlogoKIDUM_H00002

רקע כללי

נכון לשנת 2012 עמדה תחולת העוני של משפחות 19.4%. בשנה זו היו בישראל 439,500 משפחות עניות, שבהן חיו 1,754,700 נפשות, בתוכן 817,200 ילדים. משפחות מהשליש השני מתחת לקו העוני מתמודדות עם מגוון אתגרים. משפחות אלו זקוקות להדרכה וייעוץ לא רק בתחום ההתנהלות הכלכלית אלא גם בתחומי התעסוקה וההתנהלות המשפחתית, על-מנת להשתקם.

קהל יעד

עמותות העובדות עם משפחות מהשליש השני מתחת לקו העוני.

חזון ויעדים

העצמת עמותות המלוות משפחות מהשליש השני מתחת לקו העוני במטרה להביאן ללקיחת אחריות וליציבות כלכלית ותפקודית.

פרויקט 'קידום משפחות' פותח בשנת 2012 ופעל במשך שש שנים במימון ידידות טורונטו.
כיום ניתן לקבל מענה דומה באמצעות תכנית 'נושמים לרווחה' המיישמת את עקרונות הפעולה של פרויקט קידום משפחות.

 

תיאור הפרויקט

הפרויקט כולל שלושה מרכיבים עיקריים:

  • שדרוג פעילות העמותות הפועלות בתחום שיקום משפחות והרחבת פעילותן. העבודה עם העמותות כוללת סיוע בפיתוח הארגוני והמקצועי שיוכל לאפשר להם לעבוד על פי הפרויקט.
  • מימון פעילות העמותות על-מנת לאפשר להן עבודה עם המשפחות במגוון כלים בתחום הפיננסי, התעסוקתי והמשפחתי.
  • יצירת שיח משותף בין העמותות הפועלות בתחום באמצעות "שולחן עגול" לצורך לימוד ויישום תובנות

 

תהליך העבודה

  • תהליך אינטייק למשפחות המועמדות לפרויקט
  • החלטת התאמה של משפחה לפרויקט בוועדת החלטה
  • בניית תכנית עבודה משפחתית ותכנית תמיכה לשינוי
  • ליווי המשפחה ומעקב אחרי ביצוע התכנית המשפחתית
  • יציאה

 

ליווי המשפחות מתמקד בשלושה תחומים עיקריים:

התחום המשפחתי
במטרה להעצים את מסוגלות המשפחה להתמודד מול הקשיים בהן
היא נתקלת, תוך העצמת ההורים ושיפור התקשורת הזוגית והתוך-משפחתית.

התחום הפיננסי
במטרה להביא ליציבות כלכלית, הגדלת הכנסות והקטנת הוצאות, צמצום חובות (צמצום הפער).

התחום התעסוקתי
במטרה לסייע במציאת מקום עבודה עבור שני בני הזוג שיוכל להוות
מקור פרנסה יציב ומתאים תוך הקניית כישורים לחיפוש ומציאת עבודה או שדרוגה.

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin