קול קורא ישראל

imageedit_35_8877906611

רקע כללי

תלמידים הנמצאים בתת-השגיות בלימודים מוגדרים כתלמידים המפגינים יכולות לימודיות נמוכות יותר מהמצופה לגילם ובהשוואה לתלמידים אחרים בני גילם. אוכלוסייה בסיכון לנשירה סמויה מאופיינת בריבוי היעדרויות, הישגים לימודיים נמוכים, תחושת ניכור כלפי בית הספר, בעיות התנהגות ובעיות חברתיות בבית הספר. ילדים אלו עלולים לסיים את ביה"ס היסודי כשהם אינם יודעים קרוא וכתוב ובשלבים מאוחרים יותר עלולים לנשור בצורה גלויה מבית הספר.

קהל יעד

תלמידים בכיתות א'-ג' הלומדים בבתי ספר יסודיים בפריפריה הגיאוגרפית

חזון ויעדים

צמצום פערים לימודיים של תלמידים בתת-הישגיות לימודית בהשוואה לתלמידים בני גילם

במסגרת הפרויקט מאותרים תלמידים מהכיתות הנמוכות בבית הספר היסודי הנמצאים בתת-הישגיות לימודית בתחומי הקריאה והבנת הנקרא ואינם זכאים לשעות הוראה מתקנת של משרד החינוך (שעות שילוב). התלמידים מאותרים באמצעות מבדקים הנערכים בכיתות האם או בצורה יחידנית (בקריאה). תלמידים העומדים בקריטריונים מתקבלים לתכנית ונבנית עבורם תכנית לימודים אישית (תל"א). התלמידים הלומדים במסגרת התכנית מקבלים סיוע של הוראה מתקנת יחידנית ושירותים נוספים, כגון: שיעורי שפה, אבחונים דידקטיים ועוד.

תיאור התהליך

איתור תלמידים באמצעות מבדקים לכלל תלמידי כיתות א' עד ג'
המבדקים נערכים במקצועות הקריאה והבנת הנקרא עבור כל הילדים בשכבות הגיל המצויינות לעיל על-מנת להשוות את נתוני התלמידים הנמצאים בתת-הישגיות לבין התלמידים הנמצאים בטווח הנורמה. המבדקים מבוצעים ב-2 נקודות זמן: אמצע שנה וסוף שנה.

בניית תל"א לכל תלמיד
במסגרת זאת נבנית תכנית הלימודים האישית לכל תלמיד המשתתף בתכנית, כולל המקצועות בהם הוא יקבל סיוע של הוראה מתקנת, יוגדרו מטרות ההוראה המתקנת ועוד.

הוראה מתקנת פרטנית לתלמידים
כל תלמיד מקבל שני שיעורי הוראה מתקנת בשבוע במקצוע אחד.

תקשורת עם צוות ביה"ס ועם ההורים
מורות ההוראה המתקנת נמצאות בקשר שוטף עם המחנכים והמורים המקצועיים הרלבנטיים על-מנת לדווח ולשמוע על התקדמות התלמיד לפחות פעם בשבוע. כמו-כן, המורות נמצאות, יחד עם צוות ביה"ס, בקשר עם ההורים על-מנת לדווח ולשמוע על צרכיו והתקדמותו לפחות פעמיים בשנה.

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin