imageedit_40_6974316649

רקע כללי

קול הנער הוקם לאור המציאות בה לא היה גורם המספק ייעוץ וליווי מקצועי ונטול פניות למשפחות שבניהן לא מצאו את עצמם במסגרות החינוך החרדיות הרגילות. בנוסף, לא היו מסגרות חינוך הנותנות מענה איכותי לנוער החרדי בסיכון. מציאות זו הובילה רבים מאותם בנים לרחוב.

קהל יעד

בני נוער שאינם משולבים במסגרות החינוך

חזון ויעדים

מתן מענה לצרכים לימודיים, רגשיים ורוחניים של התלמידים

פרויקט קול הנער פעל במשך 8 שנים, ובשנת 2016 סיים את פעילותו. 

תהליך העבודה

איתור בני נוער שאינם משולבים במסגרות חינוך
על-ידי אנשי השטח של העמותה באמצעים שונים, כגון: יציאה למקומות ההתכנסות והבילוי של בני הנוער, פרסום בכלי תקשורת רלבנטיים, הפניות ממוסדות חינוך, קב"סים ואנשי קשר שונים.

קיום ראיונות ומבדק ראשוני
במרכז ההכוונה של הפרויקט עם בני הנוער, יחד עם הוריהם שמעוניינים למצוא מסגרת חינוכית אלטרנטיבית. מטרת הריאיון היא לאתר את המסגרת המתאימה ביותר שתיתן מענה לצרכים הרוחניים, הלימודיים והרגשיים של בני הנוער. מתן המלצה לנערים ולהוריהם על המוסדות שנראים כמתאימים ביותר על סמך הראיון והמבדק).

הפעלת מערך העצמה ותמיכה במוסדות חינוכיים
(פנימייתיים ואקסטרניים הפרושים ברחבי הארץ), המתאימים לקליטת בני הנוער המאותרים במסגרת הפרויקט, תוך שאיפה מתמדת לשיפור העשייה החינוכית.

מלגות תמיכה במוסדות
בהם משובצים בני הנוער ניתנות מעבר לשכר הלימוד שעל ההורים לשלם ו/או הסבסוד הממשלתי. מטרת תמיכה זו היא לספק למוסד משאבים כספיים שיאפשרו הרחבת העשייה החינוכית והמענה הרגשי לו זקוקים התלמידים.

שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin