imageedit_40_6974316649

רקע כללי

נערים חרדיים בסיכון הנושרים ממסגרות החינוך הרגילות, נותרים ללא ייעוץ והכוונה מקצועיים ובלתי תלויים. לפני שהחלה התכנית לפעול לא היו קיימות מסגרות חינוך הנותנות מענה איכותי לנוער חרדי בסיכון. מציאות זו הובילה רבים מהם לרחוב.

קהל יעד

בני נוער חרדים שאינם משולבים במסגרות החינוך, והוריהם

חזון ויעדים

נערים חרדיים נושרים יקבלו הכוונה מקצועית בלתי תלויה וישתלבו במסגרות חינוך ייעודיות שיספקו להם מענה רגשי, חינוכי ורוחני מלא.

יעדים ומטרות
  1. הגברת המקצועיות של תהליך ההכוון לנערים חרדיים הנושרים ממוסדות חינוכיים
  2. הגברת המודעות והקבלה של מוסדות החינוך, כך שידעו לתת מענה לצרכים הלימודיים, הרגשיים והרוחניים של התלמידים
תהליך העבודה

איתור בני נוער שאינם משולבים במסגרות חינוך
על ידי אנשי השטח של העמותה באמצעים שונים, כגון: יציאה למקומות ההתכנסות והבילוי של בני הנוער, פרסום בכלי תקשורת רלוונטיים, הפניות ממוסדות חינוך, קב"סים ואנשי קשר שונים.

קיום ראיונות ומבדק ראשוני 
במרכז ההכוונה של התכנית עם בני הנוער, יחד עם הורים המעוניינים למצוא מסגרת חינוכית אלטרנטיבית. מטרת הראיון היא לאתר את המסגרת המתאימה ביותר שתיתן מענה לצרכים הרוחניים, הלימודיים והרגשיים של בני הנוער.

מתן המלצה לנערים ולהוריהם
על המוסדות שנראים כמתאימים ביותר על סמך הראיון והמבדק.

הפעלת מערך העצמה ותמיכה במוסדות חינוכיים 
פנימייתיים ואקסטרניים הפרושים ברחבי הארץ, המתאימים לקליטת בני נוער המאותרים במסגרת התכנית, תוך שאיפה מתמדת לשיפור העשייה החינוכית.

תמיכה כלכלית למוסדות בהם משובצים בני הנוער
במטרה לספק למוסד משאבים כלכליים שיאפשרו את הרחבת העשייה החינוכית והמענה הרגשי לו זקוקים התלמידים.

ההישגים שלנו
  • 29 מוסדות נתמכים
  • 2,300 משפחות קיבלו הכוון ויעוץ
  • 7,808 פעולות ליווי
  • בסיום התכנית ניתן לומר כי היא עמדה ביעד, וכיום יש מגוון רחב של בתי ספר שנותנים מענה מקצועי ומותאם.
שיתוף
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin