TOROMTO_MAKAM_Flogo_00001 (1)

רקע כללי

עולם התעסוקה המוכר לנו הולך ומשתנה במהירות. תהליכי הגלובליזציה, דרישות השוק וההתפתחויות הטכנולוגיות מאיצות שינויים ומאתגרות ארגונים, מנהלים ועובדים. שינויים אלו באים לידי ביטוי בעלייה מתמדת בדרישה לעובדים הבשלים להתמודד בעידן המאופיין באי וודאות מחד ודינמיות מאידך. מחקרים מראים שכאשר הזהות התעסוקתית מגובשת, ניהול הקריירה הופך ליעיל ומדויק יותר.

קהל יעד

גברים ונשים מרקע חרדי ו/או דתי לאומי, המעוניינים בייעוץ וליווי מותאם אישית על-ידי פסיכולוגים תעסוקתיים, המומחים במאפייני שוק התעסוקה והמגזר החרדי/דתי

חזון ויעדים

יצירת נורמה של תהליכי אבחון והכוון מקצועי מותאמי קהל יעד, השואפים לסייע לאדם לרכוש כלים ויכולות לקבלת החלטות בצמתים שונים לקראת ובמהלך הקריירה שלו. אנו שואפים לספק מענה מקצועי והכוון תעסוקתי להשתלבות מיטבית בשוק התעסוקה של המאה ה-21, לגיבוש זהות תעסוקתית מותאמת לאתגרים בשוק התעסוקה ולמיצוי מלא של הפוטנציאל האישי הטמון באדם.

קישורים שימושיים

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו