נובמבר ב18, 2022

תכנית ‘אל הנפש’: מדריך הפעלה למוסדות

מדריך למוסדות חינוך להטמעת מודל ייחודי ליצירת תשתית בית ספרית התומכת ומקדמת רווחה רגשית לתלמידים

נובמבר ב18, 2022

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו