אוקטובר ב7, 2021

knowledge news data articles

רשמים וחוויות מכנס תכנית ‘הזנקים’

כנס ההשקה לשנת הלימודים תשפ"ב של תכנית 'הזנקים' התקיים אתמול. זה מה שהיה

אוקטובר ב7, 2021

רשמים וחוויות מכנס תכנית ‘הזנקים’

מה יותר מרגש מלראות את הסטודנטים שלנו בישורת האחרונה לפני השתלבותם בתעשיית ההייטק? אתמול התקיים כנס ההשקה לשנת הלימודים תשפ”ב של תכנית ‘הזנקים’ – מיזם

מרכז ידע

מה קורה?

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו