אוגוסט ב24, 2021

knowledge news data articles

הישג משמעותי בסבסוד מעונות יום לנשים חד הוריות

תנאי הסף לתכנית מגבירי עבודה הוגמשו, וחלה הקלה משמעותית בתהליך הבירוקרטי

אוגוסט ב24, 2021

מרכז ידע

מה קורה?

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו