ספטמבר ב8, 2020

נייר עמדה: אימוץ מודל תכנית ‘חרדים באקדמיה’

שיעור השתלבות נמוך של חרדים באקדמיה אל מול אחוזי נשירה גבוהים דורש מודל שילוב ממשלתי ייחודי

ספטמבר ב8, 2020

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו