ינואר ב15, 2020

knowledge news data articles

ספר מקצועי – תכנית ‘תעודה’

תאור מודל פרויקט 'תעודה' על כל חלקיו, כולל ההיבטים המתודיים הנדרשים בהוראה ובהדרכה לצוות החינוכי

ינואר ב15, 2020

ספר מקצועי – תכנית ‘תעודה’

מטרת מסמך זה הנה למסד את הידע הרחב שנצבר במהלך שנות הפעלת פרויקט תעודה, ולהעלותו על הכתב לתועלת כל דורש. בחלקו הראשון הספר מתאר את

מרכז ידע

מה קורה?

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו