חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קול קורא לרשויות מקומיות

הגשת בקשה להשתתפות בתכנית מענים רגשיים

קרן ידידות טורונטו פועלת בישראל משנת 2008, ומשמשת חממה לפיתוח מודלים חדשניים, מקצועיים ואפקטיביים לצמצום פערים בקרב אוכלוסיות מהפריפריה החברתית. הקרן מקיימת שיתופי פעולה ותוכניות עם קרנות פילנתרופיות, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי, קהילה עסקית ותורמים מהארץ ומהעולם, כדי להביא לשינוי ולהטמעה נרחבת של המודלים במערכות הציבוריות בישראל. תחומי הפעילות: נוער וילדים בסיכון, רווחה רגשית, תעסוקה, מוגנות וחוסן.

ניסיון הקרן בתחום בריאות הנפש בישראל

תחום מענים רגשיים לילדים ונוער בקרן מופעל מזה כ־15 שנים בפריסה ארצית. בשנים 2010–2023 הופנו על ידינו כ־13,500 ילדים ובני נוער לקבלת טיפול רגשי לסוגיו, ואף בטראומה ובפגיעות מיניות. בסך הכול התקיימו 398,740 מפגשים טיפוליים. בשנות הפעילות התקיימו כ־140 ימי עיון וכנסים מקצועיים לאנשי קשר ולמנהלי מוסדות וקהילות, וכן כ־530 השתלמויות מקצועיות לצוותי ההוראה בבתי ספר במסגרת מודל המסייע להקמת תשתית תומכת טיפול בבתי ספר ובקהילות.

צרכים בשדה מענים קהילתיים רגשיים – מלחמת חרבות ברזל

מערכות החינוך, הרווחה ובריאות הנפש, המאותגרות בימי שגרה, סופגות מורכבות נוספת וקושי רב בעקבות המלחמה. ילדים ובני נוער רבים נחשפו למצבי קיצון ולמצבי חירום בבית ובחוץ. יש צורך לתת מענה רגשי מותאם, הכולל כלים לצוותי חינוך, כדי להתמודד עם המצב באופן יעיל ולסייע לילדים ולבני הנוער לפתח יכולת לתפקד באופן מיטבי בכלל תפקודי החיים (משפחתי, חברתי, לימודי, רגשי), לרבות התמודדות במצבי שכול וטראומה. במקביל לילדים ולבני הנוער, משפחות רבות חוות טלטלה וקושי לתפקד ביום־יום במצב הנוכחי, ויש לתת להורים תמיכה וכלים סביב התפקוד ההורי והמצב שעימו הם מתמודדים. לפי הערכות משרד הבריאות, הצורך בטיפול לסוגיו השונים יכול להקיף עשרות אחוזים מהאוכלוסייה.

מה אנחנו מחפשים?

רשויות מקומיות:

 1. שמעוניינות בתוכנית הכוללת מנגנון להכשרת אנשי צוות חינוכי פורמלי ובלתי פורמלי, ליצירת תשתיות קהילתיות תומכות חוסן ומענה טיפולי מקצועי מהיר ויעיל לילדים ובני נוער (קבוצתי או פרטני).
 2. שמסוגלות להעמיד תקציב במקביל לתקציב שהקרן מציעה (מאצ'ינג).

מטרת הקול הקורא

מענה זה מיועד לגשר על מחסור בכלים ובמענים קהילתיים, לצד מענים נפשיים מקצועיים הניתנים כעת במסגרת קופות החולים והשירותים הציבוריים. אלה מענים הנדרשים במיוחד בזמן זה, ובפרט במצבי טראומה מתמשכת.

מודל הפעילות כולל יצירת תשתיות קהילתיות, בית ספריות ומסגרות חינוך בלתי פורמליות, וכן מענים רגשיים טיפוליים פרטניים וקבוצתיים לילדים ובני נוער. אלה יינתנו בידי הקרן ברשות המקומית השותפה.

בתי ספר שישתתפו בתוכנית יידרשו להקצות רכז שילווה את פעילות ההכשרה והטיפולים. הרכז יקבל הכשרה תוספתית גם בתחום מיצוי זכויות בקהילה.

הקרן תקיים בקרה ומעקב על איכות הכשרת הצוותים ועל איכות התקדמות התלמידים בטיפול באמצעות צוות מקצועי. היא תוודא התאמה מיטבית של מטפל למטופל, תוך התחשבות במגוון שיקולים מקצועיים.

המענים שיינתנו במסגרת התוכנית הם:

 1. הכשרות קהילתיות לאנשי המקצוע – בית ספריות ו/או במסגרות חינוך בלתי פורמלי
 2. מיפוי, איתור וזיהוי מקצועי של ילדים ובני נוער הזקוקים למענה
 3. מענים קבוצתיים רגשיים, 5-10 מפגשים
 4. טיפולים פרטניים פסיכולוגיים ותרפויטיים, עד 21 מפגשים למטופל
 5. הדרכות הורים, 5 מפגשים

תקציב ליווי ותמיכה – מה אנחנו מציעים?

 1. מימון של עד 250,000 שקלים להפעלת התוכנית השנתית המוצעת, שהיקפה 500,000 שקלים
 2. הבניית תשתיות קהילתיות תומכות חוסן ומענים רגשיים
 3. התאמה מקצועית בין מטפל למטופל ברגישות תרבותית ומקצועית מרבית
 4. חיבור למאגר מטפלים הכולל יותר מ־500 מטפלים
 5. הכשרת צוותים חינוכיים בבתי הספר ברשות
 6. הטמעת כלי למיפוי כיתתי ובית ספרי, לאיתור ולזיהוי ילדים ובני נוער הזקוקים לטיפול נפשי
 7. הטמעת כלי למיפוי רשותי, המאפשר ניטור מהיר של צרכים בשטח
 8. הערכה ומדידה – ליווי ובחינת התקדמות ואפקטיביות התהליכים הטיפוליים

קריטריונים לבחירה

 1. היקף התוכנית והמשכיותה
 2. מאצ'ינג תקציבי – מסוגלות להעמיד תקציב בהיקף של לפחות 50% מהנדרש להפעלת התוכנית
 3. מסוגלות הפעלה והתקשרות בתשפ"ד/תשפ"ה

יעדי הפרויקט כולל תפוקות

 • 10 בתי ספר יבנו תשתית קהילתית תומכת חוסן וטיפול ויכשירו את הצוותים המקצועיים בתחום
 • 90 ילדים ובני נוער יקבלו טיפול קבוצתי באופן ישיר
 • 30 ילדים ובני נוער יקבלו טיפול פרטני (21 פגישות לתלמיד)
 • 50 זוגות הורים יקבלו הדרכת הורים
 • 1,000 מפגשים טיפוליים יבוצעו במסגרת התוכנית

תוצאות טיפוליות צפויות

 1. בקרב לפחות 80% מהתהליכים הטיפוליים תהיה התקדמות רבה או התקדמות רבה מאוד ביחס לסיבת ההפניה לטיפול בקרב המטופלים
 2. בקרב לפחות 80% מתהליכי ההדרכה ההורית ידווחו ההורים על שיפור בתפקוד ההורי בעקבות הטיפול

עלויות והפעלה

הקרן תפעיל את התוכנית ברשות, ותעמיד 250,000 שקלים לטובת הפעלת התוכנית.

הרשות תעמיד לפחות 250,000 שקלים לטובת פעילות התוכנית.

רשויות המעוניינות להגיש מועמדות לתכנית מוזמנות להזין פרטים בטופס הבא:

*שימו לב, ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 22.02.2024

לפניות או שאלות ניתן ליצור קשר עם מחלקת שותפויות ואסטרטגיה, במייל: [email protected]

תודה!

כדאי לבקר גם בפייסבוק ובטוויטר שלנו